Lyon Model United Nations
May 2023

LyonMUN 2023
Lyon Model United Nations

Chair
Cour Pénale Internationale (CPI)
Mediterranean Model United Nations
April 2022

MEDMUN 2022
Mediterranean Model United Nations

Delegate
CPI - Cour pénale internationale
Juge de première instance
Mediterranean Model United Nations
March 2021

MEDMUN 2021
Mediterranean Model United Nations

Delegate
Cour Internationale de Justice (En ligne)
Juge