YMUNN 2020

Youth Model United Nation Nepal

  • Kathmandu, Nepal, Nepal
  • Bouddhanagar-10
  • Nov 26 - Nov 28, 2020
  • 200 Delegates

Organizers