YEDMUN 2019

Antalya Yeditepe Model United Nations

  • Antalya, Turkey
  • 1699. Street
  • Apr 19 - Apr 22, 2019
  • 250 Delegates

Organizers