SheffMUN 2019

Sheffield International Model United Nations

  • Sheffield, United Kingdom
  • Western Bank
  • Nov 15 - Nov 17, 2019
  • 125 Delegates

Organizers