PSS 2019

Prague Student Summit

View details »

---

For more information in English please visit: https://www.studentsummit.cz/en/about/

Ambicí Summitu je rozvíjet zvídavost středoškoláků i vysokoškoláků o mezinárodním dění, schopnost kultivovaně a sebevědomě diskutovat, vyjednávat a tvořit si vlastní informovaný názor.


Pražský studentský summit je největší a nejvýznamnější vzdělávací projekt svého druhu ve střední Evropě. Za 25 let své existence nadchl doslova tisíce svých účastníků. Summit tak tvoří aktivní komunitu mladých lidí zajímajících se o svět okolo sebe a pomáhá tím rozvoji občanské společnosti.

Součástí Summitu jsou Modely OSN, NATO a EU. Modely OSN a NATO jsou pro středoškoláky, Model EU pro vysokoškoláky. Do Modelu NATO se hlásí jednotlivci a jednání probíbahají v angličtině.

Organizace projektu stojí na týmu více než 60 dobrovolníků, kteří jej tvoří ve svém volném čase a bez nároku na honorář. Pořadatelem Summitu je Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), nevládní nezisková organizace jejímž posláním je přispívat k hlubšímu porozumění mezinárodnímu dění.

Přihlašování na Summit probíhá do 29. září 2019 v případě Modelů OSN a NATO a do 6. října v případě Modelu EU. Všechny potřebné informace naleznete na www.studentsummit.cz.


Organizers

Committees

UNSC

DISEC

ECOFIN

SOCHUM

SPECPOL

HRC

UNEA

Model NATO

Model EU