NovMUN 2017

Velikiy Novgorod Model United Nations

  • Velikiy Novgorod, Russian Federation
  • None
  • Oct 28 - Oct 29, 2017
  • 120 Delegates

Organizers