ETUMUN 2017

Economics and Technology University Model United Nations

  • Ankara, Turkey
  • None
  • Nov 02 - Nov 05, 2017
  • 250 Delegates

Organizers